05/11/2018

Referater fra generalforsamlingen

Næste generalforsamling finder sted  d. 6. februar 2023, kl. 19-21 på Rønne Bibliotek. Dagsorden iflg. vedtægter. Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kasserer/formand fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Kasserer/formand fremlægger budget for det kommende år samt forslag tilkontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Kirsten Sonne Andersen, Birgit Dam, Jan Nicolajsen og Kenn Therkelsen (alle modtager genvalg).
  6. Valg af bestyrelsessuppleant Birgit Holm Nielsen (modtager genvalg)
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor (Tonny Kofoed) og revisorsuppleant (Hanne Tindborg) blev i 2022 valgt for to år.
  8. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer (se forslag til vedtægtsændringer).
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

Der er ligeledes indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 15. feb. 2023 kl. 19-21 på Rønne Bibliotek med forslag til vedtægtsændringer (se ovenstående pkt. 8) som eneste punkt på dagsorden.