05/11/2018

Bornholms Musikforenings bestyrelse

Robert Wilbrandt (formand, webmaster)
Mail: rwilbrandtATgmail.com
Kapelvej 31
3700 Rønne
Tlf. 27 63 44 22

Kirsten Sonne Andersen
Mail: kirstensonneandersenATgmail.com
Lærkevej 18, 3700 Rønne
Tlf: 56 95 10 47

Viggo Andersen
Lærkevej 23, 3700 Rønne
Mail: viggo.andreas.andersenATgmail.com
Tlf.: 40 53 85 46

Jørn K. Andersen
mail: jornkandersenATgmail.com
Fælledvej 21A
3790 Hasle
Tlf. 23 47 13 67

Birgit M. Dam
Mail: birgitmdamATgmail.com
Gudhjemvej 64
3760 Gudhjem
Tlf. 61 69 56 97

Jan Kragh Nicolajsen
Mail: jannicolajATgmail.com
Brandsgårdsvejen 14
Bodilkser, 3730 Nexø
21 25 51 68

Kenn Therkelsen
Mail: kwtATlive.com
Brandsgårdsvejen 14
Bodilsker, 3730 Nexø

Ann-Christin Frederiksen, økonomi- og regnskabsassistent Bornholms Landbrug og Fødevarer
Kasserer og regnskabsfører fra 1/8/2021),  ikke medlem af bestyrelsen.
Mail: acfATblf.dk
Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby
Tlf. 5690 7855